Budget og regnskab
  • Få siden oplæst

Budget 2017-2020

Byrådet i Høje-Taastrup vedtog den 6. oktober 2016 budgettet for 2017-20. Forud for budgetvedtagelsen var der indgået budgetforlig mellem alle byrådets partier.

Udgifter

Byrådet har med vedtagelsen af budget 2017-2020 afsat 3,3 mia. kr. til at afholde kommunale driftsudgifter. Heraf udgør:

  • Serviceudgifterne 2,4 mia. kr.
  • Indkomstoverførsler 0,6 mia. kr. og
  • Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsnet mm. 0,3 mia. kr.  

På anlægssiden er der i 2017 afsat i alt 188 mio. kr., og en række større anlægsinvesteringer sættes i gang i budgetperioden 2017-2020. Herudover er der afsat 113 mio. kr. til finansielle poster fx afdrag og renter på lån, samt afbetaling på leasing gæld. I alt har Høje-Taastrup Kommune udgifter for 3,6 mia. kr.

Indtægter

Kommunen har tilsvarende indtægter for 3,6 mia. kr. Indtægterne kommer primært fra de kommunal skatter og afgifter samt som tilskud fra staten og udligning mellem kommunerne:

  • Kommunal indkomstskat 2,0 mia. kr.
  • Selskabsskat 0,1 mia. kr.
  • Ejendomsskat 0,3 mia. kr.
  • Tilskud og udligning 1,2 mia. kr.

 Hertil kommer renter og lånoptag samt indtægter fra anlægsområdet på i alt 0,1 mia. kr.

Skatter og afgifter

Fra 2017 har Byrådet vedtaget en nedsættelse af den kommunale indkomstskat og dækningsafgiften. Indkomstskatten sænkes med 0,1 pct. point til 24,6 pct. og dækningsafgiften for erhvervsejendomme sænkes med 2,15 promillepoint til 7,0 promille. Budgetforliget indeholder en fastholdelse af niveauet for grundskylden. 

Budgetmateriale:

Pressemeddelelser: