Budget og regnskab
  • Få siden oplæst

Budgetforslag 2017-2020

Her kan du se sagsfremstillingen til Byrådets 1. behandling af budgetforslaget, samt en række oversigter, der viser hovedtallene i budget 2017-2020.

Et prioriteringskatalog med detaljerede beskrivelser af effektiviseringerne, besparelserne og merindtægter findes under høring.