Budget og regnskab
  • Få siden oplæst

Høring af budget 2017-2020

Budgetforslaget og prioriteringsforslagene er i høring blandt råd, brugerbestyrelser og medarbejdere fra den 7. september til den 23. september 2016 kl. 12.00.

Borgmesterens høringsbrev - Orientering om budgethøring 2017-20

Du skal benytte denne skabelon til dit høringssvar, hvorefter du gemmer dokumentet, som sendes via denne formular til høringssvar.

Her ser du en samlet oversigt over prioriteringsforslag i høring fordelt på udvalg.

De enkelte prioriteringsforslag med detaljerede beskrivelser af effektiviseringerne, besparelserne og merindtægter findes herunder.

Tværgående

Indarbejdet i budgetforslag:

Effektiviseringer

Besparelser

Merindtægt

Økonomiudvalget

Indarbejdet i budgetforslag:

Effektiviseringer

Besparelser

Merindtægter

Ikke indarbejdet i budgetforslag:

Besparelser

Teknisk Udvalg

Indarbejdet i budgetforslag:

Besparelser

Ikke indarbejdet i budgetforslag:

Besparelser

Socialudvalget

Indarbejdet i budgetforslag:

Effektivisering

Besparelser

Ikke indarbejdet i budgetforslag:

Effektivisering

Institutions- og Skoleudvalget

Indarbejdet i budgetforslag:

Effektiviseringer

Besparelser

Merindtægt

Ikke indarbejdet i budgetforslag:

Effektiviseringer

Besparelse   

Fritids- og Kulturudvalget

Indarbejdet i budgetforslag:

Merindtægt

Ikke indarbejdet i budgetforslag:

Besparelser

Ældre- og Sundhedsudvalget

Indarbejdet i budgetforslag:

Effektiviseringer

Besparelser

Arbejdsmarkedsudvalget

Indarbejdet i budgetforslag:

Effektiviseringer

Besparelser

Ikke indarbejdet i budgetforslag:

Besparelser