Budget og regnskab
  • Få siden oplæst

Budget 2019-2022

Byrådet i Høje-Taastrup Kommune vedtog den 4. oktober 2018 budgettet for 2019-22. Forliget er indgået mellem Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Lokallisten.

Udgifter
Byrådet har med vedtagelsen af budget 2019 afsat 3,5 mia. kr. til at afholde kommunale driftsudgifter. Heraf udgør serviceudgifterne 2,6 mia. kr.

På anlægssiden er der i 2019 afsat i alt 180 mio. kr. til en række større anlægsinvesteringer, som sættes i gang i budgetperioden 2019-2022. Herudover er der afsat 103 mio. kr. til finansielle poster fx afdrag og renter på lån. I alt har Høje-Taastrup Kommune udgifter for 3,8 mia. kr.

Indtægter
Kommunen har tilsvarende indtægter for 3,8 mia. kr. Indtægterne kommer primært fra de kommunale skatter og afgifter samt som tilskud fra staten og udligning mellem kommunerne:
• Kommunale skatter 2,6 mia. kr.
• Tilskud og udligning mv. 1,1 mia. kr.

Skatter og afgifter
Budgetforliget fastholder niveauet for ejendomsskatter og indkomstskatter.