Budget og regnskab
  • Få siden oplæst

Budgetavisen

Budgetavisen beskriver det kommende års opgaver og projekter, som er vedtaget af Byrådet i budgetforhandlingerne.

Budgetavisen omdeles til alle husstande i kommunen som indstik i Lokalavisen. 

Budgetavis 2017 for Høje-Taastrup KommuneBudgetavis 2017

”Vi har sat det lange lys på – og et enigt byråd står bag”. Sådan siger borgmester Michael Ziegler i sit forord om det budget for 2017, som byrådet vedtog i november.

Hovedtrækkene i budgettet præsenteres nu i budgetavisen ”Det sker i 2017 – vækst og aktivitet i din kommune”. Budgetavisen deles rundt som omslag til Lokalavisen Taastrup tirsdag den 15. november 2016, og samtidig kan den læses her på hjemmesiden.

Med ”det lange lys” sigter Michael Ziegler bl.a. til byrådets beslutning om at investere massivt i at omsætte Høje-Taastrups danmarksmesterskab i jobvækst til øget beskæftigelse blandt kommunens ledige borgere. 16 ekstra medarbejdere i Jobcentret skal gennem en intensiveret kontakt med de lokale virksomheder skabe gode match mellem de ledige og virksomhederne.

Det lange lys gælder også på børne- og ungeområdet. Her foretages bl.a. en IT-investering i form af pc eller tablet til hver enkelt elev i 1.-9. klasse samt styrket IT-netværk. Desuden forberedes byggeriet af to nye skoler: Fremtidens science-orienterede skole i Nærheden og et skole- og børnekulturhus i Taastrupgaard-kvarteret.

Blandt opgaverne med et langsigtet perspektiv er også initiativer til byudvikling. Det gælder ikke alene den nye bydel Nærheden, men også udviklingen af Høje Taastrup C, stationsforpladsen i Hedehusene, Fløng som idrætslandsby samt omdannelsen af det tidligere bocenter Vestervænget i Taastrup til attraktivt boligområde.

Budgetavisen fortæller også om initiativer på fritids- og kulturområdet: Det nye svømmebassin i Taastrup indvies i år, det nye center til springgymnastik m.m. indvies i begyndelsen af 2017. Gadehavebiblioteket nedlægges – men bibliotekerne i Hedehusene og Taastrup får udvidet, selvbetjent åbningstid.

Udover beskrivelsen af både større og mindre initiativer i 2017 rummer budgetavisen en oversigt over budgettets hovedtal samt de vigtigste skatter og takster.

Læs Budgetavis 2017

 

Opdateret 16. november 2016

Ansvar for denne side

Byrådscenter

T: 43 59 10 00