Kontakt os

Økonomi- og digitaliseringscenter

Rådhuset

Bygaden 2

2630  Taastrup

Telefon: 43 59 10 00

e-mail: oekonomiogdigitalisering@htk.dk

Regnskab

Her kan du se de to senest vedtagne regnskaber

Alle kommuner skal for hvert år udarbejde et regnskab. Regnskabet er en status over det forgangne år, hvor der følges op på kommunens økonomi.

Årsregnskabet indeholder et udgiftsbaseret regnskab og et omkostningsbaseret regnskab inklusiv statusbalance.

Regnskabet aflægges som et totalregnskab, der omfatter alle drifts-, anlægs- og kapitalposter. I regnskabet indgår tillige udgifter, indtægter, aktiver og gæld vedrørende de selvejende institutioner,  som kommunen har en driftsoverenskomst med.

Høje-Taastrup Kommunes regnskab for det forgangne år vedtages normalt af Byrådet i maj måned.

Regnskaber

Luk alle
Udfold alle