Budget og regnskab
  • Få siden oplæst

Regnskab

Alle kommuner skal for hvert år udarbejde et regnskab. Regnskabet er en status over det forgangne år, hvor der følges op på kommunens økonomi.

Høje-Taastrup Kommunes regnskab for det forgangne år vedtages normalt af Byrådet i maj måned.