Budget og regnskab
  • Få siden oplæst

Regnskab 2013

Årsregnskabet indeholder et udgiftsbaseret regnskab og et omkostningsbaseret regnskab inklusiv statusbalance.

Regnskabet aflægges som et totalregnskab, der omfatter alle drifts-, anlægs- og kapitalposter. I regnskabet indgår tillige udgifter, indtægter, aktiver og gæld vedrørende de selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med.

Regnskab 2013