Referat fra møde d. 2.05.2017

§17-udvalget: Ny skole

Deltagere:
Kurt Scheelsbeck (formand)
Michael Ziegler (afbud)
Jeanette Ingemann
Flemming Andersen
Thomas Bak
Conny Trøjborg Krogh
Ole Hyldahl

Fra administrationen:
Lars Holte
Jørgen Lerhard
Per Aalbæk Nielsen
Flemming Ellingsen
Nikolaj Jetsmark
Henrik Torry Rasmussen
Stine West Dyhr (ref.)

1. Godkendelse af dagsorden
Referat:
Godkendt. 

2. Opsamling på studietur til London

Referat:
Pointer fra studieturen blev drøftet.

3. Anbefaling af Konkurrenceprogram for Læringshus NærHeden (Lukket)

4. Den kommende proces for udbud af Læringshus Nærheden/ved Jørgen Lerhard

Referat:
Den kommende proces for udvælgelse af tilbudsgivere blev gennemgået.

5. Høringssvar fra MED-udvalg og forældrebestyrelse til visionen for læringshuset

Visionen for Læringshus Nærheden (Pædagogisk arkitektonisk program) har været sendt i høring i LokalMED på Charlotteskolen og Hedehusene Skole samt i den pågældende områdeinstitutions LokalMED og forældrebestyrelse. Vedlagt som bilag er høringssvarene samt administrationens vurdering af høringssvarene.


Referat:
Pointer blev gennemgået og drøftet.

6. Status på kompetenceudvikling og partnerskaber /v. Flemming Ellingsen

Referat:

Der afholdes en konference for medarbejdere på skoleområdet om fremtidens uddannelse og kompetencer den 7. august 2017.

7. Evt.

Ingen bemærkninger.

Bilag:
Bilag 1. Høringssvar vedr. vision for Læringshus Nærheden, marts 2017
Bilag 2. Adm.s vurdering af høringssvar på skoleomr. vedr. vision Læringshus Nærheden
Bilag 3. Adm.s vurdering af høringssvar på dagtilbudsomr. vedr. vision 0-6-års perspektiv på Læringshus Nærheden