Referat fra møde d. 08.03.2016

§17-udvalget: Ny skole

Deltagere:

Kurt Scheelsbeck (formand)
Michael Ziegler
Jeanette Ingemann
Flemming Andersen
Thomas Bak
Conny Trøjborg Krogh
Ole Hyldahl

Fra administrationen:
Lars Holte
Jørgen Lerhard
Per Aalbæk Nielsen
Flemming Ellingsen
Henrik Torry Rasmussen
Stine West Dyhr (ref.)

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

2.Kort opsamling på temamødet d. 19. februar med virksomhed /ved Lars 

Det blev samlet op på seneste temamøde i udvalget

3. Strukturtilpasning for skoler, dagtilbud og klub i Vest /ved Flemming

Udvalget drøftede scenarier for struktur i område vest på baggrund af oplæg fra administrationen.

Det blev besluttet at daginstitutions- og klubområdet ikke indgår i udvalgets arbejde.

Elevtalsprognoser jævnfør Fløng Skole skal gennemregnes og fremsendes til udvalget. 

Oplæg til den endelige beslutning behandles på mødet den 30. marts.

4. Revideret oplæg for inddragelse under visionsprocessen

Udvalget drøfter og godkender revideret oplæg til inddragelse under visionsprocessen, herunder
Tænketankens rolle og summits, se vedlagte to bilag.

Den fremlagte proces blev drøftet og godkendt

5. Evt.

Bilag 1: Tegning af inddragelsesprocessen, Byens hus/læringshus/ny skole område Vest
Bilag 2: Notat om inddragelsesprocessen ifm. vision for Byens hus/læringshus/skole i Vest