Referat fra møde d. 10.08.2016

§17-udvalget: Ny skole

Deltagere:
Kurt Scheelsbeck (formand)
Michael Ziegler
Jeanette Ingemann
Flemming Andersen
Thomas Bak
Conny Trøjborg Krogh
Ole Hyldahl

Fra administrationen:
Lars Holte
Jørgen Lerhard
Per Aalbæk Nielsen
Flemming Ellingsen
Henrik Torry Rasmussen
Stine West Dyhr (ref.)

1. Godkendelse af dagsorden

2. Fremtidens Skole – en skole, der tager udgangspunkt i fremtidens præmisser (16.00 – 16.45)
Oplæg v/ Jens Rasmussen, professor i pædagogisk sociologi, DPU, Aarhus Universitet. Efterfølgende drøftelse af oplægget.

3. Kort status på visionsarbejdet (16.45 – 16.50)
Visionsarbejdet er i fuld gang. Flemming Ellingsen giver en kort status på det igangværende arbejde. Herunder om Summit II den 31. august. Bilag vedlagt: Indledende pointer fra drøftelser i Tænketanken Opsamling fra Summit I

4. Mulige samarbejder om ny skole

  • Baggrund og motivation v/ Lars Holte (16.50 – 17.10)
  • Perspektiver i et samarbejde om fremtidens skole. Via skype v/ Renè Lydiksen, direktør LEGO Education Europe (17.10 – 17.20)
  • Drøftelse (17.10 – 17.45)

5. Beslutningssag om ny skolestruktur (17.45-18.00)

Endelig beslutningssag om ny skolestruktur med høringssvar til orientering

Bilag vedlagt.

Udvalget anbefaler sagen idet indstillingspunkt 9 ændres til ’’Det undersøges, hvorledes specialklasserækken og modtageklasser fra Charlotteskolen kan integreres som en del af den nye skole’’

Og indstillingspunkt 12 ændres til ’’Der fremlægges senere en sag vedrørende klubstrukturen i område Vest.’’

6. Notat om brug af Springgymnastikcentret. Drøftelse af spørgsmål fra sidste 17.4 udvalgs møde. Bilag vedlagt. 

7. Evt. 

Bilag:
Bilag 1: Indledende pointer fra drøftelser i Tænketanken
Bilag 2: Opsamling fra summit1
Bilag 3: ISU sag august 2016 - Endelig beh. af forslag om skolestrukturændring i område V mv.
Bilag 4: 23 høringssvar
Bilag 5: Oversigt over 23 høringssvar
Bilag 6: I - forslag om ny skolestruktur i Område Vest - ØU
Bilag 7: Notat om Springgymnastikcentret