Referat fra møde d. 11.05.2015

§17-udvalget: Ny skole

Deltagere:

Kurt Scheelsbeck (formand)
Flemming Andersen
Thomas Bak

Ole Hyldahl (afbud)
Jeanette Ingemann
Conny Trøjborg Krogh
Michael Ziegler

Fra administrationen:

Lars Holte (afbud)
Jørgen Lerhard
Per Aalbæk Nielsen
Henrik Torry Rasmussen
Stine West Dyhr (referent)

Oplæg v/ Ole Møller om NærHeden P/S’s foreløbige tanker om ny skole


1. Opsamling på mødet d. 29. april 2015 v/Kurt Scheelsbeck
Der blev samlet op på bestillingerne fra sidste møde og konstateret, at disse var omfattet af oplægget fra Ole Møller. 

2. Godkendelse af studietur onsdag d. 19. august 2015

Udkastet blev godkendt, vedlagt.

3. Godkendelse af kommissorium for tænketanken

Udkastet blev godkendt med to mindre ændringer, vedlagt. Administrationen fremsender revideret kommissorium per mail.

4. Godkendelse af kommissorium for følgegruppen

Udkastet blev godkendt, vedlagt.

5. Orientering om endelig mødeplan

Endelig mødeplan blev godkendt, vedlagt.

6. Evt.

Invitation om store og små daginstitutioner den 21. maj. Medlemmerne af Institutions- og Skoleudvalget har fået invitationen. Hermed også dette udvalg.

Bilag 1: 1-dags studietur for § 17.4 udvalget Ny skole
 
Bilag 2: Kommissorium for Tænketanken - Ny skole

Bilag 3: Kommissorium for Følgegruppe Ny skole

Bilag 4: Endelig mødeplan 2015 for § 17.4 Ny skole