Referat fra møde d. 15.06.2016

§17-udvalget: Ny skole

Deltagere:
Kurt Scheelsbeck (formand)
Michael Ziegler
Jeanette Ingemann
Flemming Andersen
Thomas Bak
Conny Trøjborg Krogh
Ole Hyldahl (afbud)

Fra administrationen:
Lars Holte
Jørgen Lerhard (afbud)
Per Aalbæk Nielsen
Flemming Ellingsen
Henrik Torry Rasmussen (afbud)
Nikolaj Jetsmark Andersen
Stine West Dyhr (ref.)

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt, idet punkt 3 udgår og flyttes til udvalgets møde den 10. august.

2.Anbefaling af øvrige funktioner vedr. ny skole i NærHeden

Jf. vedlagte beslutningssag (LUKKET)

Indstillingen blev godkendt.

 

Udvalget ønsker derudover en beskrivelse af muligheder og begrænsninger for, at springhallen etableres, så denne kan bruges af skolen som alternativ til byggeri af en hal. Herunder økonomi og den planlagte brug af springhallen i dagtimerne.

3.Fremtidens skole, herunder status på visionsarbejdet

Hen over sommeren afholdes summits, visionsproces på Charlotteskolen og Hedehusene Skole og møder i Tænketank og konceptudviklingsgruppen. Dette fører til input til visionen, som 17.4 udvalget skal behandle i efteråret 2016. Med henblik på at give inspiration til visionsarbejdet drøfter udvalget fremtidens skole og kompetencer.

  • Oplæg om Fremtidens Skole ved Jens Rasmussen, professor i pædagogisk sociologi, DPU, Aarhus Universitet.
  • Drøftelse af oplægget
  • Status på det videre visionsarbejde

Punktet flyttes til mødet i august.

4. Evt.   Ingen bemærkninger. 

Bilag:Øvrige funktioner vedr. ny skole i Nærheden (LUKKET)