Referat fra møde d. 21.09.2015

§17-udvalget: Ny skole

Deltagere:

Kurt Scheelsbeck (formand) 
Flemming Andersen
Thomas Bak
Ole Hyldahl (afbud)
Jeanette Ingemann
Conny Trøjborg Krogh
Michael Ziegler

Fra administrationen:

Lars Holte
Jørgen Lerhard 
Per Aalbæk Nielsen
Henrik Torry Rasmussen
Stine West Dyhr (referent)


1. Godkendelse af referat
Godkendt.

2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.

3. Kort om tidsplanen for udvalgets arbejde v/ Kurt
Tidsplanen er revideret en smule

4. Næste møde
Udvalget mødes ved Sydhavnen Skole

5. Mulige scenarier for tilpasningen i distrikt Vest
Henrik Torry Rasmussen beskrev et bud på elevtalsudviklingen på skole og klasseniveau i område Vest.

6. Drøftelse af det fremlagte
Den samlede skolestruktur i område vest blev drøftet herunder muligheder for daginstitutionspladser.

Fordele og ulemper ved store og små skoler blev drøftet f.s.v.a faglighed, tryghed og økonomi. Det er ikke muligt at finde forskningsmæssigt belæg for hhv. små eller store skoler. Det må dog formodes at det faglige niveau er stærkere på skoler af en hvis størrelse.I år 2020 skal lærere undervise i deres linjefag. Det vil være vanskeligt hvis en skole er under 3 spor.

Muligheder for en gradvis udbygning af en skole i Nærheden blev diskuteret.

Om en måned fremlægger Nærhedens bestyrelse en udviklingsplan for området. Herefter vil det stå tydeligere, hvem der forventes at bosætte sig i området.

7. Eventuelt
Ole Hyldahl uddelte artikel fra Dagbladet Roskilde om skolehaver og udekøkkener i Jyllinge ”Nu skal haverne i maverne”. En tur til Ballerups byggelegepladser blev forslået. Ole udsender et notat til udvalget herom. Jørgen Lerhard oplyste om, at Nærheden og HTK netop er i gang med at opstarte et samarbejde om skolehaver.  Vedlagt bilag.

Bilag 1: Artikel 'Dagbladet Roskilde' skolehaver og udekøkkener i Jyllinge.