Referat fra møde d. 26.09.2016

§17-udvalget: Ny skole

Deltagere:
Kurt Scheelsbeck (formand)
Michael Ziegler
Jeanette Ingemann
Flemming Andersen
Thomas Bak
Conny Trøjborg Krogh
Ole Hyldahl (afbud)

Fra administrationen:
Lars Holte
Jørgen Lerhard (afbud)
Per Aalbæk Nielsen
Flemming Ellingsen
Henrik Torry Rasmussen
Nikolaj Jetsmark Andersen
Stine West Dyhr (ref.)

1. Godkendelse af dagsorden

Referat:
Godkendt.

2. Opsamling på visionsprocessen og den videre proces /ved Flemming

Udvalget præsenteres for de input, som er fremkommet i forbindelse med visionsprocessen og drøfter visionsarbejdet. Derudover orienteres om den videre proces.

Referat:
Udvalget drøftede oplægget

3. Evt.