Referat fra møde d. 29.04.2015

Referat fra møde i §17-udvalget: Ny skole

Deltagere:

Kurt Scheelsbeck (formand)
Flemming Andersen
Thomas Bak
Ole Hyldahl (afbud)
Jeanette Ingemann
Conny Trøjborg Krogh
Michael Ziegler

Fra administrationen:

Lars Holte
Jørgen Lerhard
Per Aalbæk Nielsen
Henrik Torry Rasmussen
Stine West Dyhr (referent)

1. Velkomst og baggrund for arbejdet
Baggrunden for udvalgets arbejde er, at Byrådet i forbindelse med ny skolestruktur i 2011, besluttede, at der bygges en ny skole i Hedehusene i forbindelse med udbygningen af område Vest. Derudover budgetvedtagelsen for budget 2015, hvor der blev afsat midler til en ny skole.

2. Udpegning af næstformand
Thomas Bak blev valgt som næstformand.

3. Godkendelse af kommissorium for udvalget

Kommissoriet blev godkendt med to mindre rettelser, vedlagt.

4. Område Vest – Fakta og status
Skolechef Henrik Torry Rasmussen beskrev den nuværende viden om børnetallet på kommunens skoler i de kommende år i område Vest.

6. Inspirationsprocessen
Udvalget ønsker særligt fokus på de skoler, hvor der indtænkes flere forskellige funktioner.

Omkostninger i forbindelse med byggeriet af de enkelte skoler blev efterlyst.

Administrationen fremlægger et endeligt program for ekskursionen til nybyggede skoler på næste møde inkl. forslag til forskellige datoer.

7. Tidsplan for projektet
Godkendt.

8. Mødeplan

Godkendt, vedlagt. 

9. Eventuelt

Ingen bemærkninger.

Bilag 1: Kommissorium for § 17.4 udvalget_april
 
Bilag 2: Inspiration for § 17.4 udvalget om Ny skole i område vest
 
Bilag 3: Tidsplan Inspirations- og visionsproces
 
Bilag 4: Mødeplan