Referat fra møde d. 30.03.2016

§17-udvalget: Ny skole

Deltagere:
Kurt Scheelsbeck (formand)
Michael Ziegler
Jeanette Ingemann
Flemming Andersen
Thomas Bak
Conny Trøjborg Krogh
Ole Hyldahl (afbud)

Fra administrationen:
Lars Holte
Jørgen Lerhard
Per Aalbæk Nielsen
Flemming Ellingsen
Henrik Torry Rasmussen
Stine West Dyhr (ref.)
Willy Dahl 

1.   Godkendelse af dagsorden

Formanden fremsatte et ændringsforslag til dagsordenenom atdele beslutningen jævnfør punkt 2 om ny skolestruktur i område Vest op i to punkter:

Et nyt punkt 2:
Det indstilles, at § 17 stk. 4 udvalget anbefaler Byrådet følgende skolestruktur i kommunens område Vest:

  • Den nye skole i NærHeden etableres som en 4 sporet skole.
  • Charlotteskolen flyttes med 2 spor til den nye skole. 
  • Hedehusene Skole flyttes med 2 spor til den nye skole.

Et nyt punkt 3:

Det indstilles, at § 17 stk. 4 udvalget anbefaler Byrådet, at:

  • Svarende til 1 spor afsættes over årene til nye borgere fra NærHeden.
  • Fløng Skoles skoledistrikt ændres - på sigt svarende til 1 spor. I praksis sker det ved skoleindskrivning til BH-klasser og tilflytning til distriktet.

Punkterne ’Orientering om ny skolestruktur til berørte parter’ samt ’Eventuelt’ er nye punkt 4 og 5.

Forslaget blev godkendt. 

2.   Anbefaling om ny skolestruktur i område Vest (Hedehusene Skole og Charlotteskolen)

Indstillingen blev godkendt.

Conny T. Krogh anmodede inden behandlingen om at få vurderet, om hun var inhabil ved sagen behandling. Udvalget fandt, at Conny T. Krogh var inhabil og Conny T. Krogh deltog herefter ikke i sagens behandling. Ole Hyldahl deltog ikke pga. afbud.

3.   Anbefaling om ny skolestruktur i område Vest(Borgere fra NærHeden og Fløng Skole)

Indstillingen blev godkendt.

Ole Hyldahl deltog ikke pga. afbud.

4.   Orientering om ny skolestruktur til berørte parter ved Flemming Ellingsen

Administrationen har udarbejdet en kommunikationsplan, der tager højde for hvorledes og hvornår ledere, medarbejdere, forældre og elever orienteres om ændringerne på de berørte skoler. Plan er vedlagt.

Kommunikationsplanen blev godkendt.

5.   Evt.
Ingen bemærkninger.

Bilag:
Bilag 1: Ny skolestruktur i område Vest 2016
Bilag 2: Elevtalsprognoser
Bilag 3: Kommunikationsplan