Råd og nævn

På disse sider kan du finde uddybende information om arbejdet i forskellige udvalg, nævn, råd og kommissioner i Høje-Taastrup Kommune.

Oversigt over alle udvalg, råd, nævn og kommissioner

Byrådet fordeler ved hver ny byrådsperiode et antal poster til udvalg, nævn og kommissioner. Se på oversigten, hvem der er udpeget af Byrådet til de forskellige udvalg samt valgperiode.

Oversigt over alle råd og kommissioner

Råd med egen hjemmeside

Nogle råd har egen hjemmesider, hvor du kan finde supplerende oplysninger, f.eks. en oversigt over samtlige medlemmer, referater m.m.

Find dem her: