Spørgsmålstegn

Kontakt os

By- og Miljøcenter

Natur og Miljø

Telefon: 43 59 12 17

Se åbningstider

e-mail: bmc@htk.dk

Send sikker post (kræver NemID) 

Angiv ikke personfølsomme oplysninger i mails. 

Brug i stedet sikker post.

Adresse: Rådhuset, Rådhusstræde 1, 2630  Taastrup

Agenda 21 Rådet

Agenda 21 Rådet er et forum for dialog og samarbejde mellem borgere, interessegrupper og kommunen

Den  20. januar 2022 holdt kommunens agenda 21-råd konstituerende møde som start på en ny fireårig periode. Agendarådet har til formål at drøfte og afklare kommunale spørgsmål omkring natur og miljø. 

Formand - Knud Anker Iversen.

Agendarådet arbejder blandt andet med natur og miljøforhold, friluftsliv, skovrejsning og klimaplan.