Kontakt os

Teknik- og Miljøcenter

Natur og Miljø

Rådhuset

Bygaden 2

2630  Taastrup

Telefon: 43 59 12 17

e-mail: tmc@htk.dk

Agenda 21 Rådet

Agenda 21 Rådet er et forum for dialog og samarbejde mellem borgere, interessegrupper og kommunen

Den 1. februar 2018 holdt kommunens agenda 21-råd konstituerende møde som start på en ny fireårig sæson. Agendarådet har til formål at drøfte og afklare kommunale spørgsmål omkring natur og miljø. 

Formanden Knud Anker Iversen blev genvalgt, og næstformand, Tonny Madsen fra Friluftsrådet blev også genvalgt.

Agendarådet arbejder blandt andet med natur og miljøforhold, friluftsliv, skovrejsning og klimaplan.