Handicaprådet

Handicaprådet skal medvirke til at skabe de bedste vilkår for mennesker med handicap i Høje-Taastrup Kommune.

Høje-Taastrup Kommune har som alle kommuner et Handicapråd. Rådet består af 10 medlemmer heraf 5 medlemmer udpeget af Byrådet, samt 5 repræsentanter fra Danske Handicaporganisationer (DH). 

Handicaprådets funktion

  • Handicaprådet skal høres om initiativer, som har betydning for personer med handicap.
  • Handicaprådet kan behandle lokalpolitiske spørgsmål, som har betydning for mennesker med handicap.
  • Handicaprådet skal fungere som rådgivende organ for Høje-Taastrup Kommunes Byråd og administration, og skal høres om initiativer, som har betydning for mennesker med handicap.
  • Handicaprådet samarbejder med Seniorrådet.
  • Handicaprådet arbejder efter vedtægter som er godkendt af Høje-Taastrup Kommunes Byråd.
  • Handicaprådet tager sig ikke af personsager 

Handicaprådets opgave

Handicaprådet skal indgå aktivt i samarbejde med kommunen ved at informere og skabe større forståelse i befolkningen, hos politikere og myndigheder for:

Find information om:

Luk alle
Udfold alle