Integrationsrådet

Integrationsrådet i Høje-Taastrup Kommune rådgiver Byrådet i emner, der omhandler flygtninge, indvandrere og integration.

Integrationsrådet varetager særligt udvikling og implementering af Integrationspolitikken. 

Integrationsrådets arbejdsopgaver

  • At yde kvalificeret sparring, hvilket betyder at rådet udarbejder anbefalinger til løsning af Høje-Taastrup Kommunes udfordringer med integration.
  • At bidrage til udvikling og implementering af Integrationspolitikken og være aktiv høringspart i sager vedrørende området – herunder Høje-Taastrup Kommunes Integrationspulje. 
  • At understøtte kommunens evidensbaserede arbejde ved at fokusere på frembringelsen af anbefalinger, baseret på forskningsbaseret viden og veldokumenteret praktisk erfaring.
Luk alle
Udfold alle