Seniorrådet

Seniorrådet rådgiver Byrådet og medvirker til at udforme kommunens ældrepolitik.

 Pr. 1. januar 2022 består Seniorrådet af 7 medlemmer.

 • Seniorrådet rådgiver Byrådet om fordelingen af de økonomiske ressourcer på ældreområdet, specielt inden for omsorgssektoren
 • Seniorrådet kan selv tage sager op til behandling og forelæggelse for Byrådet, når sagerne har betydning for den ældre del af befolkningen
 • Seniorrådet skal forud for den politiske behandling udtale sig i alle forslag, som vedrører ældrebefolkningen - ikke bare på det sociale området, men også i kulturelle, tekniske, sundheds- og miljømæssige sager
 • Seniorrådet arbejder efter vedtægter der er godkendt af Byrådet

Seniorrådet behandler ikke enkeltsager, men en enkeltsag kan være starten på en principiel sag. Derfor kan man henvende sig til Seniorrådet, hvis man er i tvivl om noget.

Seniorrådet behandler for eksempel sager om:

 • Aflastningsophold
 • Aktiviteter for ældre
 • Boligforhold
 • Dagcentre
 • Hjemmehjælp
 • Lokale trafikforhold
 • Madservice
 • Omsorgsarbejde
 • Plejehjemmene

Seniorrådet holder et månedligt møde, hvor der er mulighed for at behandle alle spørgsmål, der har betydning for personer på 60 år og derover. Sagerne forbehandles i underudvalg.

Alle kommunens borgere og deres pårørende kan henvende sig til Seniorrådet med spørgsmål og forslag, der har betydning for borgere på 60 år og derover.

Kontakt Seniorrådet

E-mail: Seniorraad.htk@gmail.com eller formand Steen Gormsen Hansen - steengh@live.dk, telefonnr.: 20 26 62 56.

Mere information om Seniorrådet

Luk alle
Udfold alle