Skovrådet

Skovrådet er kommunens forum for dialog og samarbejde vedrørende planlægning og realisering af skovområder i Høje-Taastrup Kommune.

Skovrådets arbejde omfatter opgaver indenfor områderne arealplanlægning, finansiering, handlingsplaner og strategier.

Herudover kan Skovrådet påtager sig opgaver som er forenelige med de formål, der er fastlagt i kommissorium.

Om Skovrådet

Luk alle
Udfold alle

Referater

Luk alle
Udfold alle