Udsatterådet

Udsatterådet er de udsatte grupper i Høje-Taastrup Kommunes lokale talerør.

Formålet med Udsatterådet er, at gøre de udsatte gruppers forhold og interesser synlige og øge muligheden for, at socialt udsatte kan komme til orde og få medindflydelse. Det samme gælder for de organisationer, der forsøger at skabe bedre vilkår for kommunens udsatte grupper. Rådet skal fungere som en erfarings- og vidensressource for både politikere og medarbejdere i Høje-Taastrup Kommune og i sidste ende være med til at sikre en effektiv og kvalificeret indsats på udsatteområdet.

I Udsatterådet mødes fagpersoner og repræsentanter fra kommunens udsatte grupper og drøfter initiativer og problemstillinger, der vedrører socialt udsatte i Høje-Taastrup Kommune. Rådet skal sikre, at udsatte borgere og fagpersoner bliver inddraget og hørt, når kommunale indsatser på udsatteområdet bliver til. Udsatterådet kan diskutere alle kommunale indsatser, som har indflydelse på hverdagen for Høje-Taastrup Kommunes udsatte borgere.

 

Høje-Taastrup Kommune fik sit første Udsatteråd i 2011. Rådet består af medlemmer fra brugerorganisationer, private og frivillige tilbud foruden repræsentanter fra Høje-Taastrup Kommune og Byråd.

 

Hvis du har forslag eller kommentarer til Udsatterådet, kan du kontakte Udsatterådets sekretær.

Find information om

Luk alle
Udfold alle