Spørgsmålstegn

Kontakt os

Center for Byråd og Administration

Telefon: 43 59 10 00

Se åbningstider for centret

e-mail: hrcentret@htk.dk

Send sikker post (kræver NemID) 

Angiv ikke personfølsomme oplysninger i mails. 

Brug i stedet sikker post.

Adresse: Rådhuset, Rådhusstræde 1, 2630  Taastrup

Borgerservice

Telefon: 43 59 10 00

Se åbningstider i Borgerservice

e-mail: kommune@htk.dk

Send sikker post (kræver NemID) 

Angiv ikke personfølsomme oplysninger i mails. 

Brug i stedet sikker post.

Adresse: Rådhuset, Rådhusstræde 1, 2630  Taastrup

Vederlag og partistøtte

Byrådsmedlemmer modtager faste vederlag, og partierne kan få støtte til det politiske arbejde.

Vederlag til Byrådet

Byrådsmedlemmer  modtager faste vederlag for varetagelsen af hvervet som byrådsmedlem. Dette sker i henhold til bestemmelserne i den kommunale styrelseslov.

Vederlaget ydes for:

  • deltagelse i Byrådets og de stående udvalgs møder
  • deltagelse i møder i forbindelse med varetagelse af kommunale hverv, der udføres efter valg af Byrådet, medmindre der på andet grundlag ydes særskilt vederlæggelse
  • deltagelse i kurser og seminarier
Luk alle
Udfold alle

Partistøtte

Én gang om året kan partierne søge om udbetaling af økonomisk støtte til politisk arbejde i kommunen. Her kan du se partiernes ansøgning om offentlige tilskud (partistøtte) og erklæring om private og anonyme tilskud.

Du kan læse mere om reglerne for partistøtte på Social- og Indenrigsministeriets hjemmeside

Det er ikke et krav, at det digitale ansøgningsskema anvendes ved ansøgning om partistøtte. Det anbefales dog, da ansøgningsskemaet indeholder alle relevante oplysninger.

Ansøgningen kan indgives ved personlig henvendelse, pr. post og e-mail.