Byråd og udvalg
  • Få siden oplæst

Byrådet i Høje-Taastrup Kommune

Byrådet i Høje-Taastrup Kommune består af 21 medlemmer fra en række forskellige partier. Byrådet er på valg hvert fjerde år.

Byrådet holder møde en gang om måneden, hvor de behandler forskellige sager. Byrådsmøderne er åbne for borgerne. Udenfor byrådssalen hænger en liste med de sager Byrådet skal behandle på mødet.  

Se mødeplan for Byrådsmøder

Se reglement for spørgetid ved Byrådsmøder

Byrådets arbejde

Det er kun borgmesteren, der arbejder fuld tid med det kommunale arbejde. Alle øvrige medlemmer af Byrådet fortsætter med deres almindelige arbejde ved siden af arbejdet i Byrådet.  

Det er Byrådets primære opgave at forvalte kommunens budget og sørge for de interne forhold for kommunens 50.000 borgere, samt hvad der sker på kommunens areal.  

Se det siddende Byråd  

Politiske udvalg

Byrådet har nedsat en række politiske udvalg, som behandler aktuelle sager, inden sagen går til behandling i Byrådet. Der er et udvalg for hvert af de større områder såsom Økonomiudvalget, Fritids- og Kulturudvalget og Ældreudvalget.

Hvert udvalg består af 7-9 medlemmer. Udvalgene kan træffe endelige afgørelser i visse sager, mens andre sager skal besluttes i Byrådet. I disse tilfælde vil det respektive udvalg have givet sin anbefaling til en løsning, inden sagen bliver taget op i Byrådet.  

Se de politiske udvalg  

Budget 

Her kan du se kommunens budget

Opdateret 29. marts 2016

Ansvar for denne side

Byrådscenter

T: 43 59 10 00