Byråd og udvalg
  • Få siden oplæst

Politikervederlag

Byrådsmedlemmer modtager faste vederlag for varetagelsen af hvervet som byrådsmedlem, jfr. bestemmelserne i den kommunale styrelseslov.

Vederlaget ydes for

  • deltagelse i Byrådets og de stående udvalgs møder
  • deltagelse i møder i forbindelse med varetagelse af kommunale hverv, der udføres efter valg af Byrådet, medmindre der på andet grundlag ydes særskilt vederlæggelse
  • deltagelse i kurser og seminarier

Der ydes børnevederlag til byrådsmedlemmer, der har et eller flere hjemmeboende børn under 10 år.

Årligt vederlag

Borgmester: 1.003.793 kr.

Viceborgmester: 100.379 kr.

Formand for Teknisk Udvalg: 200.759 kr.

Formand for Plan- og Miljøudvalget: 200.759 kr.

Formand for Socialudvalget: 200.759 kr.

Formand for Særlige Børne- og Ungdomsudvalg (§19-udvalget): 133.806 kr.

Formand for Fritids- og Kulturudvalget: 200.759 kr.

Formand for Ældre- og Sundhedsudvalget: 200.759 kr.

Formand for Arbejdsmarkedsudvalget: 200.759 kr.

Formand for § 17, stk. 4 udvalg: 133.806 kr.

Formand for Folkeoplysningsudvalget: 50.190 kr.

Byrådsmedlemmer - fast vederlag: 91.487 kr.

Byrådsmedlemmer - fast vederlag pr. udvalg: 23.213 kr.

Byrådsmedlemmer - særligt tillægsvederlag (børn u. 10 år): 14.155 kr.

Opdateret 3. maj 2017

Ansvar for denne side

HR-Center

T: 43 59 10 00