Byråd og udvalg
  • Få siden oplæst

Politikervederlag

Byrådsmedlemmer modtager faste vederlag for varetagelsen af hvervet som byrådsmedlem, jfr. bestemmelserne i den kommunale styrelseslov.

Vederlaget ydes for

  • deltagelse i Byrådets og de stående udvalgs møder
  • deltagelse i møder i forbindelse med varetagelse af kommunale hverv, der udføres efter valg af Byrådet, medmindre der på andet grundlag ydes særskilt vederlæggelse
  • deltagelse i kurser og seminarier

Der ydes børnevederlag til byrådsmedlemmer, der har et eller flere hjemmeboende børn under 10 år.

Årligt vederlag

Borgmester: 750.174 kr

Viceborgmester: 75.017,40 kr

Formand for Teknisk Udvalg: 150.034,80 kr

Formand for Plan- og Miljøudvalget: 150.034,80 kr

Formand for Socialudvalget: 150.034,80 kr

Formand for Særlige Børne- og Ungdomsudvalg (§19-udvalget): 99.998,19 kr

Formand for Fritids- og Kulturudvalget: 150.000 kr

Formand for Ældre- og Sundhedsudvalget: 150.000 kr

Formand for Arbejdsmarkedsudvalget: 150.000 kr

Formand for § 17, stk. 4 udvalg: 99.000 kr

Formand for Folkeoplysningsudvalget: 37.508,70 kr

Byrådsmedlemmer - fast vederlag: 89.314,20 kr

Byrådsmedlemmer - fast vederlag pr. udvalg: 17.246,24 kr

Byrådsmedlemmer - særligt tillægsvederlag (børn u. 10 år): 13.818,96

Opdateret 6. april 2017

Ansvar for denne side

HR-Center

T: 43 59 10 00