Byråd og udvalg
  • Få siden oplæst

Byrådsmedlemmers særskilte vederlag

Her kan du se byrådsmedlemmernes særskilte vederlag for det seneste år.

I henhold til Styrelsesloven skal der inden udgangen af 1. kvartal offentliggøres oplysninger om særskilte vederlag for det seneste år. 

Nedenstående vederlag gælder for 2016. 

Michael Ziegler (C)

Medlem af KL’s bestyrelse og formand for Løn- og personaleudvalget - 277.888 kr
Medlem af Kommunernes Lønningsnævn - 40.474 kr
Medlem af Regionernes lønnings- og takstnævn - 31.755 kr
Bestyrelsesmedlem I/S Vestforbrænding - 22.187 kr
Medlem af byudviklingsforum og repræsentantskab, Realdania og formand for byudviklingsforum - 72.500 kr
Bestyrelsesmedlem i DAB - 54.477 kr
Formand for bestyrelsen for HTK Forsyning A/S, HTK Kloak A/S og HTK Vand A/S - 2.874 kr

Laurids Christensen (C)

Medlem af bestyrelsen (næstformand) for VEKS Vestegnens kraftvarmeselskab I/S - 84.000 kr
Medlem af bestyrelsen i Høje-Taastrup Fjernvarme A.m.b.a - 28.644 kr
Medlem af bestyrelsen i BIOFOS A/S - 11.000 kr

Omer Ayub (C)

Medlem af bestyrelsen for HTK Forsyning A/S, HTK Kloak A/S og HTK Vand A/S - 83.134 kr

Thomas Bak (A)

Medlem af bestyrelsen for HTK Forsyning A/S, HTK Kloak A/S og HTK Vand A/S - 17.212 kr

Svend-Erik Hermansen (A)

Medlem af bestyrelsen i Høje-Taastrup Fjernvarme - 28.644 kr

Conny Krogh (F)

Medlem af bestyrelsen for HTK Forsyning A/S, HTK Kloak A/S og HTK Vand A/S - 17.212 kr

Flemming Andersen (V)

Medlem af bestyrelsen for HTK Forsyning A/S, HTK Kloak A/S og HTK Vand A/S - 17.212 kr

Lars Prier (O)

Medlem af bestyrelsen for HTK Forsyning A/S, HTK Kloak A/S og HTK Vand A/S - 17.212 kr

Opdateret 10. april 2017

Ansvar for denne side

HR-Center

T: 43 59 10 00