Byråd og udvalg
  • Få siden oplæst

Referat fra møde i §17,4-udvalget om Ny skole den 26. september 2016

Deltagere:
Kurt Scheelsbeck (formand)
Michael Ziegler
Jeanette Ingemann
Flemming Andersen
Thomas Bak
Conny Trøjborg Krogh
Ole Hyldahl (afbud)

Fra administrationen:
Lars Holte
Jørgen Lerhard (afbud)
Per Aalbæk Nielsen
Flemming Ellingsen
Henrik Torry Rasmussen
Nikolaj Jetsmark Andersen
Stine West Dyhr (ref.)

1. Godkendelse af dagsorden

Referat:
Godkendt.

2. Opsamling på visionsprocessen og den videre proces /ved Flemming

Udvalget præsenteres for de input, som er fremkommet i forbindelse med visionsprocessen og drøfter visionsarbejdet. Derudover orienteres om den videre proces.

Referat:
Udvalget drøftede oplægget

3. Evt. 

Opdateret 29. september 2016

Ansvar for denne side

Byrådscenter

T: 43 59 10 00