Byråd og udvalg
  • Få siden oplæst

Ældre- og Sundhedsudvalget

Her kan du læse dagsorden og referater fra Ældre- og Sundhedsudvalgets møder.

 

Dagsorden og referater fra Ældre- og Sundhedsudvalget 2014

14.01.2014 Referat Ældre- og Sundhedsudvalget 14.01.2014 

 

Referater fra Ældre- og Sundhedsudvalgets møder i 2013

02.12.2013 Referat konstituerende møde i Ældre- og Sundhedsudvalget 02.12.2013

Opdateret 3. august 2016

Ansvar for denne side

Byrådscenter

T: 43 59 10 00