Byråd og udvalg
  • Få siden oplæst

Agenda 21 Rådet er klar til en ny sæson

Agenda 21 Rådet er et forum for dialog og samarbejde mellem borgere, interessegrupper og kommunen.

Den 11. september holdt kommunens agenda 21-råd konstituerende møde som start på en ny fireårig sæson. Agendarådet har til formål at drøfte og afklare kommunale spørgsmål vedr. natur og miljø.

Formanden Knud Anker Iversen blev genvalgt og Tonny Madsen frfa Friluftsrådet blev ny næstformand.

Rådet har fået en række nye medlemmer: Karen Jensen, Pælestykkerne Taastrup Valhøj, Erik Larsen fra Taastrup Have, Volker Nitz fra Fødevarefællesskabet, Svend Grønlund fra Bilauget og Cyklistforbundet, Lars Sommer fra Fløng Lansbylaug, der sammen med Poul Neumann fra Sengeløse repræsenterer landsbyerne. Endelig er også Arne Lie fra Dansk Sportsfiskerforbund ny i kredsen.

Agendarådet arbejder bl.a. med natur og miljøforhold, friluftsliv, skovrejsning og klimaplan.

Opdateret 23. februar 2015

Ansvar for denne side

Teknik- og Miljøcenter

T: 43 59 10 00
E-mail: tmc@htk.dk