Byråd og udvalg
  • Få siden oplæst

Handicapprisen 2016

Der er blevet indstillet 7 kandidater til Handicapprisen 2016.

Handicapprisen bliver i år uddelt den 2. december 2016 i forlængelse af FN’s internationale handicapdag den 3. december. Alle nominerede kandidater vil blive inviteret til prisoverrækkelsen, og vinderen vil modtage Høje-Taastrup Kommunes Handicappris 2016.
Kravet for at kunne modtage Handicapprisen 2016 er, at den person, virksomhed, forening eller lignende, som er blevet indstillet, har gjort noget for at forbedre handicappedes og psykisk sårbares vilkår i Høje-Taastrup Kommune.  


Kandidat 1


Frivilligforeningen Solstrålen

Begrundelse:
Solstrålen er en samling frivillige mennesker som hjælper af et godt hjerte. Hjælperne fra Solstrålen er ikke og har aldrig været pårørende til borgere på Henriksdal.

Solstrålen arrangerer underholdning, skovtur og aktiviteter på frivillig basis for de svage og handicappede borgere der er på Henriksdal Plejecenter. De har omkring 12 arrangementer for borgerne om året.

Desuden deltager Solstrålen i Plejecentrets fællesarrangementer som ekstra hænder – eksempelvis ved den månedlige fællesspisning om aftenen med borgere og pårørende.

Solstrålens frivillige kommer med en kioskvogn én gang om ugen, så de ældre kan købe blade, slik og cigaretter eller andre fornødenheder uden at skulle ud af huset.

Det gør et stor og uvurderligt arbejde, som er med til at gøre livet indholdsrigt for de svage og handicappede borgere på Henriksdal Plejecenter.

De gør fortsat et kæmpe stykke arbejde for de ældre og fortjener en anerkendelse herfor.

Indstillet af:
Pia Luciw, Plejecenterleder, Henriksdal Plejecenter


Kandidat 2


Michael S. Jensen


Begrundelse:
Michael S. Jensen er bordtennisspiller, og spiller i TIK bordtennis og var med i de Paraolympiske lege.         

Indstillet af:
Stig Jørgensen, teamchef for pædagogisk udvikling og folkeoplysning i Fritid og Kultur.

 


Kandidat 3


Personalet Sengeløse Plejecenter - Hus B.

Begrundelse:
Da jeg i juni 2016 fik plads på plejehjemmet, er mit og mine pårørendes liv ændret sig 180 grader. Vi blev modtaget med åbenhed og hjælpsomhed, som vi ikke før havde mødt i HTK’s hjemmepleje. Personalet er imødekommende, tålmodige, har empati for os beboer. Og det er det jeg gerne vil takke for med denne indstilling.

Indstillet af:
Ruth Fruergaard, Stue B 10, Sengeløse Plejecenter. 


Kandidat 4


Høje-Taastrup Kommunes Børneterapi


Begrundelse:
Høje-Taastrup Børneterapi blev etableret i 2011 med det formål, at vejlede og behandle børn med handicap, som i mange situationer også kan have en psykisk sårbarhed. I Børneterapien er der tværfaglige kompetencer bestående af 3 børnefysioterapeuter, 3 børneergoterapeuter og en tilknyttet lægefaglig konsulent, som samarbejder med barnet og dets forældre.

Børneterapiens arbejde er således med til at fremme en god funktionsudvikling , som har fokus på at styrke eller vedligeholde de kompetencer, som barnet allerede besidder. 

Børneterapien har udvist stor respekt og omsorg for børnene og deres familier, og har ved deres kompetente indsats etableret et godt samarbejde med barnet i centrum sammen med hospitaler i Region Hovedstaden, Børne- og ungerådgivningscentret, lærere og pædagoger i HTK, hvilket har gjort Børneterapien meget vellidt og afholdt både samarbejds- og resultatmæssigt.

Høje-Taastrup Børneterapi vil således være en meget fortjent og værdig modtager af Handicapprisen 2016 – og såfremt prisen skulle tildeles Børneterapien, vil det med sikkerhed motivere til at fortsætte den helt ekstraordinære store indsats, for at fremme livsvilkårene for børn med et handicap.

Børn behandlet i Børneterapien

 

 

 

2012

 

2013

 

2014

 

2015

 

2016

(pr. 30/9)

 

Fysioterapi

 

72

 

110

 

130

 

163

 

154

 

Ergoterapi

 

49

 

62

 

72

 

121

 

96

 

I alt

 

121

 

172

 

202

 

284

 

250

 

Indstillet af:
Børne- og Ungerådgivningscenter v. Flemming Sommer


Kandidat 5


Kirsten Pedersen, fysioterapeut på Solgården


Begrundelse: Kirsten har mange års erfaring som fysioterapeut for mennesker inden for UH og psykiatri – og har været ansat på Solgården siden åbningen af tilbuddet.

Kirstens funktion på Solgården er, at varetage vederlagsfri fysioterapi for brugere af tilbuddet.

 

I det daglige ser vi dog Kirsten varetage et bredt spektrum af opgaver foruden den vederlagsfrie fysioterapi;

 

  • Vi ser Kirsten som en drivkraft bag Solgårdens årlige idrætsdag, hvor hun med et stort engagement sikrer et udvalg af aktiviteter som inkluderer alle brugere uanset udfordringer – og med særligt fokus på, at hver enkelt oplever succes ved deltagelse.
  • Kirsten er af natur meget hjælpsom og omsorgsfuld, hvilket kommer til udtryk i det daglige ved, at hun altid er opmærksom på brugere med behov for en særlig indsats – og kollegaer, som har brug for en hjælpende hånd. 

 

  • Et særligt kendetegn ved Kirsten er, at hun altid har øje for udviklingspotentialet hos den enkelte og ser muligheder frem for begrænsninger. Dette har brugerne i særdeleshed profiteret af – og resultaterne heraf er meget synlige.  

 

  • Kirsten bidrager med stor viden og erfaring – og har et særligt fokus på tværfagligt samarbejde i og mellem enheder.

Kirsten er et pragteksemplar på, at det grå guld er en stor gevinst på arbejdsmarkedet – og hun vil blive savnet den dag, hun vælger at nyde sit otium.

Indstillet af:
Nana Drews, Social- og sundhedsassistent, Solgården

 


Kandidat 6


Taxhuset


Begrundelse:
Et bosted for 50 mennesker med sen hjerneskade.

Siden 2006 hvor vi overgik fra amt til kommunalt regi i HTK er de sket umådelig meget.

Der har været stor fokus på især at vores beboere har et aktivt indhold i deres hverdag. Fra vores terapi side er der blandt andet opstartet.  

Mandegruppe hvor ” hørmen” er i højsædet.

Bagegruppen siger lidt sig selv, men boller dufter og smager bare lidt bedre, når man selv har haft ” fingre” i bolledejen og stået op ved et bord og lavet dem.

Få år tilbage åbnede den lille ”cafe” på torvet i Hus C, den er nu fast og fungere dagligt for samlingspunkt for vore beboere, der sidder og hygger sig og får en sludder med dem der nu er der.

Vores Oase tilbud er et tilbud for de beboere, der har brug for 1 til 1 kontakt med personale for at kunne være med i nogle ting. Året igennem foregår der hyggelige ting i det omfang beboerne kan rumme det – lige nu sysles der med små ting til kunne sælge i vore årlige julebazar.

Vores 2 aktivitet tilbud Basen (for de beboere der kan klare længere tid ude) og Oasen
(for de beboere der har brug for 1 til 1 personale kontakt) har i det forgangne år lagt stor energi på at få nogle aften arrangementer op at køre, så vore beboere også kunne hygge sig efter aftens frembrud. De har blandt andet indbudt til: smykke aften – film aften – fodbold aften – valg aften o.l. disse aftner er blevet gennemført med stor tilslutning og succes.

Også ude i bo afdelingerne gøres der meget for at vores beboere får oplevelser: alle de alm. traditioner går hånd i hånd- der holdes fødselsdage med morgenbrød og sang og o aften lagkage – der holdes Halloween – fastelavn – jul osv. i skrivende stund begynder huset dufte af and, da der netop i aften er Mortensaften og det skal naturligvis fejres

Der cykles små ture i nærområdet på vores sofacykel og der inviteres på kryds af vore huse til fælles arrangementer.

I haven har vi i år fået sænket en sansegynge af Tåstrup Rotary klub, således at vores beboere kan få en gyngetur. Den store grill på terrassen indbyder til pølser på grill og hygge.

Alt i alt har vi det sidste år haft rigtig meget fokus på det ” gode liv”, også selvom man er blevet ramt af en hjerneskade.

Indstillet af:
Britta Holme, afdelingsleder i Taxhuset

 


Kandidat 7


Kenny Bülow Larsen

Begrundelse:
Kenny er bruger af socialpsykiatrien i Høje-Taastrup kommune. Kenny har altid været en aktiv fyr. Dette viste sig i særdeleshed i 2016, hvor han var med til at starte et boksningshold op, i dagtilbudet for psykisk sårbare unge. Kenny træner de unge, samt personale, da han har utrolig meget viden omkring træningen og selv har trænet siden hans teenageår. Holdet blev hurtigt meget populært, og nu her hvor vi nærmer os slutningen af 2016 træner Kenny 4 boksehold, fire gange om ugen. Kenny har en unik form for træning, der tilgodeser alles forskellige behov, begrænsninger og formåen. Kenny er nærværende og motiverende, og der er altid god stemning på bokseholdene, fordi der samtidig med disciplin og hård træning, er en kærlig personlighed der også er frisk på et godt grin. Kenny har en unik måde at tilpasse sin træning efter hver enkelt bruger, han fordeler ansvar hos dem, som han mener, kan vokse af det, og han støtter og guider dem som kan have svært ved at indgå i træningen. Denne form for situationsfornemmelse falder Kenny helt naturligt. Kenny tager ansvar for opgaven som træner, både i forhold til at invitere unge med til prøvetimer (hvor det nærmest altid ender med at de unge fortsætter), indkøbe udstyr (og skaffe penge til dette) og nærmest aldrig aflyser træning.

Kenny forklare selv, at træne selv og træne andre i boksning, er med til at give ham energi, og på den måde overskud til at magte andre ting i hans liv, som kan dræne ham for energi. Og på den måde forbliver "vippen" stabil, og Kenny kommer længere og længere i hans eget liv, samtidig med at han er en kæmpe støtte for andre.

Ud over dette var Kenny sideløbende med til at starte Ungeværestedet op I 2016, som også er for psykisk sårbare unge. Dette er et frirum, hvor man kan komme og være sammen med andre unge med udfordringer, og hvor man kan byde ind med det som man har overskud til. Denne værdi i Ungeværestedet er noget Kenny kæmper for, og mener giver mening når man er ung og psykisk sårbar.

En sidste ting, som skal nævnes, er at uanset hvem Kenny møder på sin vej, er han vellidt. Kenny er altid frisk på at give en hånd med, hvad enten det er praktiske opgaver eller en snak om løst og fast. Kenny er med andre ord et forbillede for mange brugere i socialpsykiatrien, en person der ønsker fremskridt og udvikling, han brænder for en sag, og lader ikke noget stå i vejen for hans mål og drømme. Kenny er en kæmpe gave for hele socialpsykiatrien.

Indstillet af:
Sabrina Arnth Sørensen, Hjemmevejleder i socialpsykiatrien, Høje-Taastrup Kommune. 

 

 

Opdateret 18. november 2016

Ansvar for denne side

Social- og Handicapcenter

T: 43 59 10 00