Byråd og udvalg
  • Få siden oplæst

Referater og årsrapporter for Udsatterådet

Her kan du læse referater og årsrapporter for Udsatterådet.

Udsatterådets møder i 2016

  • 14. marts
  • 14. juni - temadag (udsat til efteråret)
  • 19. september 
  • 12. december

Ekstraordinære møder kan forekomme ved opståede sager, der kræver, at rådet mødes inden næste ordinære møde.


Referater i 2016

 

Referater i 2015

Referater i 2014

Referater i 2013

Referater i 2012

Udsatterådets årsrapporter

Opdateret 1. marts 2017

Ansvar for denne side

Social- og Handicapcenter

T: 43 59 10 00