Byråd og udvalg
  • Få siden oplæst

Politiske udvalg

Byrådet har nedsat 8 politiske udvalg, der tager sig af de forskellige fagområder i Høje-Taastrup Kommune.

Hvert udvalg består af 7-9 byrådspolitikere, og udvalgenes opgaver er fastlagt af Byrådet.

Udvalgsmøderne er ikke offentligt tilgængelige. Et udvalg kan dog invitere borgere eller andre til at deltage i en del af mødet, eksempelvis for at belyse en sag. Men når udvalget skal træffe endelig beslutning, skal eventuelle ikke-politikere forlade mødet. Kommunale embedsmænd deltager dog i møderne for at betjene udvalget.

De 8 nedsatte udvalg er vist på listen herunder. Klik på et udvalg for at se medlemmerne af udvalget samt hvilke opgaver, udvalget varetager:

På organisationsdiagrammet kan du få et hurtigt overblik over organiseringen af udvalgene samt se, hvilket byrådsmedlem, der er udpeget til formand for udvalget:

 

Se også øvrige nævn og kommissioner.

Opdateret 28. december 2017

Ansvar for denne side

Byrådscenter

T: 43 59 10 00