Høringer og afgørelser 2018
  • Få siden oplæst

Afgørelser med klagemulighed

Her finder du oversigt over aktuelle afgørelser med klagemulighed på teknik- og miljøområdet, f.eks. landzonetilladelser, vedtagne lokalplaner, miljøgodkendelser m.m.