Høringer og afgørelser 2018
  • Få siden oplæst

Alle aktuelle høringer og offentliggørelser 2018

Her kan du se de planer og projekter, Høje-Taastrup Kommune aktuelt har i offentlig høring samt de afgørelser, vi har truffet og har pligt til at offentliggøre.

Lokalplaner

Landzonetilladelser

Miljøgodkendelse

VVM-screening

Offentliggjorte planer og afgørelser 2017

Offentliggjorte planer og afgørelser 2016

Offentliggjorte planer og afgørelser 2015 

Offentliggjorte planer og afgørelser 2014

Opdateret 12. juni 2018

Ansvar for denne side

Teknik- og Miljøcenter

T: 43 59 10 00
E-mail: tmc@htk.dk