Høringer og afgørelser 2018
  • Få siden oplæst

Alle aktuelle høringer og offentliggørelser 2018

Her kan du se de planer og projekter, Høje-Taastrup Kommune aktuelt har i offentlig høring samt de afgørelser, vi har truffet og har pligt til at offentliggøre.

Lokalplaner og kommuneplantillæg

Landzonetilladelser

Spildevand

Vandforsyning

VVM-tilladelse

Miljøgodkendelse

Miljøscreening

§ 19 tilladelse

Tilladelse til dyrehold


Offentliggjorte planer og afgørelser 2017

Offentliggjorte planer og afgørelser 2016

Offentliggjorte planer og afgørelser 2015 

Offentliggjorte planer og afgørelser 2014

Opdateret 13. november 2018

Ansvar for denne side

Teknik- og Miljøcenter

T: 43 59 10 00
E-mail: tmc@htk.dk