Høringer og afgørelser
  • Få siden oplæst

Alle høringer og offentliggørelser 2017

Her kan du finde alle planer og projekter, som er sendt i offentlig høring, samt kommunens afgørelser, som offentliggøres på kommunens hjemmeside på plan- og miljøområdet.

Lokalplaner

Landzonetilladelser

Miljøgodkendelse

Grundvand

Natura 2000-handleplan

VVM-screening af projekter

Offentliggjorte planer og afgørelser 2016

Offentliggjorte planer og afgørelser 2015 

Offentliggjorte planer og afgørelser 2014

Opdateret 24. oktober 2017

Ansvar for denne side

Teknik- og Miljøcenter

T: 43 59 10 00
E-mail: tmc@htk.dk