Høringer og afgørelser 2018
  • Få siden oplæst

Alle høringer og offentliggørelser 2018

Her kan du se de planer og projekter, Høje-Taastrup Kommune aktuelt har i offentlig høring samt de afgørelser, vi har truffet og har pligt til at offentliggøre.

Lokalplaner og kommuneplantillæg

Landzonetilladelser

Hestehold

Spildevand

Vandforsyning

VVM-tilladelse

Miljøgodkendelse

Miljøscreening

§ 19 tilladelse

Tilladelse til dyrehold


Afsluttede høringer 2017

Afsluttede høringer 2016

Afsluttede høringer 2015 

Afsluttede høringer 2014

Opdateret 11. januar 2019

Ansvar for denne side

Teknik- og Miljøcenter

T: 43 59 10 00
E-mail: tmc@htk.dk