Høringer og afgørelser
  • Få siden oplæst

Alle høringer og offentliggørelser 2017

Her kan du finde alle planer og projekter, som er sendt i offentlig høring, samt kommunens afgørelser, som offentliggøres på kommunens hjemmeside på plan- og miljøområdet.

Kommuneplantillæg 

Lokalplaner

Landzonetilladelser

VVM-screening af projekter

Offentliggjorte planer og afgørelser 2016

Offentliggjorte planer og afgørelser 2015 

Offentliggjorte planer og afgørelser 2014

Opdateret 20. april 2017

Ansvar for denne side

Teknik- og Miljøcenter

T: 43 59 10 00
E-mail: tmc@htk.dk