Høringer og afgørelser
  • Få siden oplæst

Offentliggjorte planer og afgørelser 2014

Her kan du se alle vedtagne planer og afgørelser offentliggjort i 2014

Kommuneplan

Vedtagne lokalplaner

Landzonetilladelser

VVM-screening af planer og projekter samt andre afgørelser

Temaplaner

Opdateret 8. marts 2017

Ansvar for denne side

Teknik- og Miljøcenter

T: 43 59 10 00
E-mail: tmc@htk.dk