Høringer og afgørelser
  • Få siden oplæst

Offentliggjorte planer og afgørelser 2015

Offentliggørelser 2015

Vedtagne lokalplaner og kommuneplantillæg

Ophævelse af lokalplaner

Landzonetilladelser

Spildevandsplan

§ 19 tilladelser

Miljøgodkendelser 2015

VVM-screening af planer og projekter

Miljøtilsyn 2015

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Klimatilpasningsplan

Vandhandleplan

 

Opdateret 8. marts 2017

Ansvar for denne side

Teknik- og Miljøcenter

T: 43 59 10 00
E-mail: tmc@htk.dk