Høringer og afgørelser
  • Få siden oplæst

Om digitale høringer

Loven om digitale annonceringer på teknik- og miljøområdet betyder, at den traditionelle annoncering i Lokalavisen Taastrup erstattes af digital annoncering på kommunens hjemmeside.

Baggrund for digital annoncering

Den 1. januar 2012 trådte ny lov om digital annoncering på plan- og miljøområdet i kraft.

Loven er et led i Regeringens drøftelse med Kommunernes Landsforening om at forenkle arbejdsgange og spare ressourcer.

Den nye lov betyder, at den traditionelle annoncering i Lokalavisen Taastrup erstattes af digital annoncering på kommunens hjemmeside. 

Du kan abonnere på høringer og få besked på e-mail, når vi lægger nyt under høringsportalen. Læs hvordan du opretter gratis abonnement på høringer.

Opdateret 15. april 2016

Ansvar for denne side

Teknik- og Miljøcenter

T: 43 59 10 00
E-mail: tmc@htk.dk