Kontakt os

Teknik- og Miljøcenter

Plan og Byg

Rådhuset

Bygaden 2

2630  Taastrup

Telefon: 43 59 12 02

e-mail: tmc@htk.dk

Afgørelser 2015

Vedtagne lokalplaner og kommuneplantillæg

Ophævelse af lokalplaner

Landzonetilladelser

Spildevandsplan

§ 19 tilladelser

Miljøgodkendelser 2015

VVM-screening af planer og projekter

Miljøtilsyn 2015

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Klimatilpasningsplan

Vandhandleplan