Kontakt os

Teknik- og Miljøcenter

Plan og Byg

Rådhuset

Bygaden 2

2630  Taastrup

Telefon: 43 59 12 02

e-mail: tmc@htk.dk

Afgørelser 2016

Lokalplaner

Skovbyggelinjer

Udviklingsstrategi

Bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo

Landzonetilladelser

Miljøgodkendelse

Grundvand

VVM-screening af projekter

§ 19 tilladelser til projekter

Miljøtilsyn

Fra den 1. maj 2016 offentliggøres alle de regelmæssige miljøtilsyn, som kommunen har pligt til at udføre på en række forureningstunge virksomheder, udelukkende på Miljøstyrelsens Digital Miljøadministration.

Her kan du læse tilsynsnotater fra miljøtilsyn, som var udført inden den 1. maj 2016