Kontakt os

Teknik- og Miljøcenter

Plan og Byg

Rådhuset

Bygaden 2

2630  Taastrup

Telefon: 43 59 12 02

e-mail: tmc@htk.dk

Afgørelser 2017

Lokalplaner

Landzonetilladelser

Miljøgodkendelse

Grundvand

Natura 2000-handleplan

VVM-screening af projekter