Kontakt os

Teknik- og Miljøcenter

Plan og Byg

Rådhuset

Bygaden 2

2630  Taastrup

Telefon: 43 59 12 02

e-mail: tmc@htk.dk

Afgørelser 2018

Lokalplaner og kommuneplantillæg

Landzonetilladelser

Hestehold

Spildevand

Vandforsyning

VVM-tilladelse

Miljøgodkendelse

Miljøscreening

§ 19 tilladelse

Tilladelse til dyrehold