Kontakt os

Teknik- og Miljøcenter

Plan og Byg

Rådhuset

Bygaden 2

2630  Taastrup

Telefon: 43 59 12 02

e-mail: tmc@htk.dk

Afgørelser 2020

Lokalplaner og kommuneplantillæg

Landzonetilladelser

Miljøgodkendelser og miljøtilladelser

Miljøvurdering

Vandindvinding