Planer
  • Få siden oplæst

Affaldsplan

Høje-Taastrup Kommune har i oktober 2014 vedtaget Affaldsplan 2014-2024. Læs referat vedr. vedtagelse af Affaldsplan.

Høje-Taastrup Kommunes forslag til Affaldsplan beskriver rammerne for kommunens planlægning af håndtering af affald for perioden 2014-2024, men med særlig fokus på de første 6 år.

Baggrund til udarbejdelse af Affaldsplan

Regeringen har vedtaget en strategi for håndtering af affald. Strategien hedder ”Danmark uden affald”. Hvis vi ikke længere skal have affald, er det nødvendigt at se på affald som en ressource.

I dag afbrænder vi 80 % af vores affald. Det skal ændres, og vi skal blive meget bedre til at genanvende materialer og ressourcer og sende dem tilbage i det økonomiske kredsløb. Regeringen har blandt andet som mål, at vi i 2022 genanvender 50 % af husholdningsaffaldet. I Høje-Taastrup Kommune genanvender vi i dag 20 % af husholdningsaffaldet. Regeringen har besluttet målene og kommunerne har frihed til selv at bestemme, hvordan de nås.

Opdateret 12. marts 2015

Ansvar for denne side

Teknik- og Miljøcenter

T: 43 59 10 00
E-mail: tmc@htk.dk