Planer
  • Få siden oplæst

Bekæmpelse af bjørneklo

Byrådet i Høje-Taastrup Kommune har den 15. marts 2016 vedtaget Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo

Kæmpe-Bjørneklo udgør en alvorlig trussel mod de andre planter og fører til en ensartet og artsfattig natur. 

I Høje-Taastrup Kommune findes planten mange forskellige steder, men kommunens indsats på kommunale arealer gennem mere end 15 år har bevirket, at planten er i tilbagegang eller helt udryddet på flere arealer. 


Kæmpe-Bjørneklo kan kun bekæmpes gennem en fælles indsats, uanset om de er i offentligt eller privat eje. 

Kommunen har haft en indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo siden 2008. Den pålægger såvel private lodsejere som offentlige myndigheder aktivt at gøre en indsats for at bekæmpe bjørneklo. 

Da bjørneklo fortsat er et problem i kommunen, er der foretaget en revision af indsatsplanen. Planen fastsætter bestemmelser for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo, på både private og offentlige arealer. 

Læs Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo i Høje-Taastrup Kommune.

Opdateret 19. april 2016

Ansvar for denne side

Teknik- og Miljøcenter

T: 43 59 10 00
E-mail: tmc@htk.dk