Planer
  • Få siden oplæst

Beredskabsplan i Høje-Taastrup Kommune

Beredskabsplanen skal sikre en effektiv varetagelse af Høje-Taastrup Kommunes ansvar og opgaver med at yde en forsvarlig og robust indsats i forbindelse med kriser i et område eller funktion.

Høje-Taastrup Kommunes beredskabsplan beskriver, hvordan den overordnede krisestyring skal foregå, når de almindelige ressourcer og rutiner ikke længere slår til.

Planen skal anvendes, når der indtræffer hændelser mere eller mindre uvarslet f.eks. brande, trafikulykker, strømsvigt, sammenstyrtninger og miljøulykker m.v., som har indvirkning på vitale funktioner i kommunen. 

Planen beskriver også hvordan kommunen skal håndtere mere omfattende hændelser i situationer, hvor et vist varsel er sandsynligt f.eks. isvintre, orkaner, epidemier, forstyrrelser af forsyningssikkerheden mv. Samtidig udstikker den retningslinjerne for kommunens samspil med samfundets øvrige beredskaber.

Planen er udarbejdet sammen Østsjælland Beredskab.

Alle kommuner i Danmark skal have en beredskabsplan. Planen er et praktisk redskab, som ledelse og medarbejdere skal bruge, når ekstraordinære hændelser skal håndteres.

Beredskab i Høje-Taastrup Kommune

De kommunale redningsberedskabsopgaver i Høje-Taastrup Kommune varetages af det fælleskommunale beredskab Østsjællands Beredskab, som blev etableret i 2015. Beredskabet dækker Køge, Vallensbæk, Ishøj, Roskilde, Stevns, Greve, Solrød og Høje-Taastrup kommuner. 

Læs mere om Østsjællands Beredskab  


Opdateret 30. januar 2018

Ansvar for denne side

Byrådscenter

T: 43 59 10 00