Planer
  • Få siden oplæst

Indsatsplaner for grundvand

Høje-Taastrup Kommunes arbejde med indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse skal sikre den nuværende og fremtidige drikkevandskvalitet

I Danmark har vi en national målsætning om at vores drikkevandsforsyning, så vidt muligt, skal være baseret på rent grundvand. For at beskytte vores grundvand vedtog folketinget i 1999, at gennemføre en kortlægning af de vigtigste grundvandsområder i landet. Formålet med kortlægningen er at sikre nuværende og fremtidig drikkevandsforsyning. 

Det er Naturstyrelsen, der gennemfører kortlægningen, der efterfølgende anvendes som datagrundlag til udarbejdelse af indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse i de kortlagte områder. Derimod er det kommunerne, der udarbejder indsatsplanerne. Indsatsplanerne skal udarbejdes for alle områder, der er udpeget som Område med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD). 

Hele Høje-Taastrup Kommune er udpeget som OSD, og der skal i alt udarbejdes indsatsplaner for fire planområder, hhv. Nybølle, Taastrup Nord, Ishøj og Solhøj kildeplads. 

Arbejdet med indsatsplanerne foregår i tæt dialog med berørte vandværker og øvrige interessenter.

Foreløbigt har kommunen udarbejdet to af de fire indsatsplaner for hhv. Solhøj Kildeplads og Taastrup Nord. Indsatsplanen for Nybølle området er under udarbejdelse og forventes vedtaget i 2016. Indsatsplan for Ishøj planområde er endnu ikke påbegyndt. Læs

Læs mere om drikkevandsforsyning og beskyttelse af grundvand i Høje-Taastrup Kommune

Har du spørgsmål eller interesse indenfor dette område er du velkommen til at kontakte Anja Kiel Madsen fra Teknik- og Miljøcentret i Høje-Taastrup Kommune på 4359 1278, e-mail: AnjaMa@htk.dk

Opdateret 19. april 2016

Ansvar for denne side

Teknik- og Miljøcenter

T: 43 59 10 00
E-mail: tmc@htk.dk