Planer
  • Få siden oplæst

Lokalplaner og byvedtægter

Lokalplan regulerer udvikling af bestemte områder i kommunen

Her finder du Høje-Taastrup Kommunes lokalplaner og byplanvedtægter.

Find lokalplan via kort eller adresse

Åbn kort, vælg plantype (Kommuneplan-rammer/Lokalplaner/Lokalplan, delområder) på fanebladet til venstre. Zoom ind på kort ved at klikke på +.Søg på adresse for at få vist information om planen.  

Målestoksforhold

På planernes kortbilag er der angivet et målestoksforhold. Da planerne er indscannede kan dette målestoksforhold kun anvendes hvis man kan printe ud i kortbilagets originale format. Dette er i de fleste tilfælde ikke muligt. Vi har derfor indsat en lille målepind, der groft angiver målestoksforholdet. Høje-Taastrup Kommune har intet ansvar for om mål foretaget ved hjælp af målepinden er korrekte.  

Matrikelgrænser

Planernes kortbilag viser i nogle tilfælde også matrikelgrænser. Disse kort kan ikke anvendes som matrikelkort.  

Læs også

Opdateret 15. juni 2018

Ansvar for denne side

Teknik- og Miljøcenter

T: 43 59 10 00
E-mail: tmc@htk.dk