Planer
  • Få siden oplæst

Natura 2000-handleplan for Vasby Mose og Sengeløse Mose

Natura 2000-handleplan beskriver indsatsen inden for naturbeskyttelse

Den kommunale Natura 2000-handleplan beskriver, hvordan kommunen har tænkt, at målene i statens plan for Natura 2000-området Vasby Mose og Sengeløse Mose kan opnås. Den første kommunale handleplan er gældende frem til udgangen af 2015, hvor næste planperiode træder i kraft.  

I forbindelse med gennemførelsen af målene vil kommunen arbejde for en tæt dialog med de lodsejere, der bliver berørt af planen i første periode.  

Læs den endeligt vedtagne kommunale Natura 2000-handleplan for Vasby Mose og Sengeløse Mose .

Opdateret 19. april 2016

Ansvar for denne side

Teknik- og Miljøcenter

T: 43 59 10 00
E-mail: tmc@htk.dk